XXI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

30 lipca 2020
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

W dniu 30 lipca 2020 roku odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz przedstawieniu przez starostę Krzysztofa Fabera sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu za okres między sesyjny, skarbnik Joanna Gronkowska omówiła kwestie związane ze zmianami w budżecie i wieloletniej  prognozie finansowej powiatu.

Powiat Nowotarski podpisał kolejną umowę dzierżawy z firmą InPost Paczkomaty Spółka z o.o. z/s w Krakowie na lokalizację paczkomatu na terenie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (przy dużym parkingu urzędu od strony Al.Tysiąclecia). Dzięki paczkomatom klienci urzędu mogą załatwiać swoje sprawy bez konieczności bezpośredniej wizyty w placówce, jak również urząd za pomocą tego urządzenia może nadawać przesyłki do swoich interesantów.

W dalszej części spotkania przedstawiono kwestie związane z udzieleniem pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ, a dokładnie dofinansowaniem modernizacji strzelnicy sportowej Ligi Obrony Kraju w Nowym Targu przy ulicy Sybiraków 45. Prace obejmują przebudowę ogrodzenia i wykonanie zadaszenia stanowisk strzeleckich. W związku w tym, iż budynek jest własnością Miasta Nowy Targ, możliwe było przekazanie dotacji na rzecz samorządu miejskiego. Miejsce to jest ważnym obiektem, pozwalającym uprawiać strzelectwo sportowe oraz jedynym na Podhalu miejscem szkolenia funkcjonariuszy policji, wojska i straży granicznej. W związku z tym podjęto decyzję o wsparciu finansowym modernizacji budynku.

Kolejnym punktem sesji była zmiana regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz przyznawanie dodatków do wynagrodzenia nauczycielom pracującym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski. Zmiana polega na tym, iż wysokość stawek dodatków nie będzie określana w wartościach procentowych w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego, ale jako konkretna kwota bez względu na wysokość płacy zasadniczej. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy wynosi od 90 zł do 1 150 zł w zależności od rodzaju pracy. Przyjęto również uchwałę dotyczącą zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Kwestie związane z oświatą przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu Marta Skawska.

Na koniec Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Kazimierz Bielak omówił temat związany z powierzeniem przez Powiat Nowotarski Gminie Szaflary prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych, polegającego na opracowaniu dokumentacji rozbudowy (obejmującej w szczególności wykonanie chodnika) drogi powiatowej na trasie Szaflary – Ludźmierz w miejscowości Zaskale. Na wniosek Gminy Szaflary został zwiększony kilometraż odcinka drogi, który będzie poddany remontom.