Dodatkowe środki dla domów pomocy społecznej | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Dodatkowe środki dla domów pomocy społecznej

17 lipca 2020
Zdjęcie 1

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało podziału dotacji z rezerwy celowej na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik przekazał samorządowcom czeki potwierdzające przyznanie tych dodatkowych środków.

Powiat Nowotarski otrzymał wsparcie w wysokości 49 tys. zł. z przeznaczeniem dla Domów Pomocy Społecznej w Zaskalu i Rabce-Zdroju. Dla województwa małopolskiego przyznano dotację w wysokości łącznie 3 101 727 zł, w tym 3 018 813 zł dla ponadgminnych, a 82 914 zł dla gminnych domów pomocy społecznej. 

W kontekście epidemii koronawirusa domom pomocy społecznej poświęcaliśmy szczególną uwagę. Słowa podziękowania należą się dyrektorom i pracownikom DPS-ów, którzy z wielkim zaangażowaniem troszczą się o zdrowie i bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Wyrazem wdzięczności są dodatkowe środki przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki którym możliwa będzie wypłata dodatkowego wynagrodzenia osobom zatrudnionym w DPS-ach – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik. 

Środki te powinny mieć wpływ między innymi na przyznanie dodatkowego wynagrodzenia osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. 

 

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki