Komunikat Starosty Nowotarskiego - zasady obsługi Klientów | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komunikat Starosty Nowotarskiego - zasady obsługi Klientów

17 czerwca 2020
Zdjęcie 1

Szanowni Państwo,

W celu minimalizacji zagrożenia związanego z COVID-19 Starosta Nowotarski zwraca się z prośbą o stosowanie się do poniższych zasad obsługi stron w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu:

1. Wnioski i podania proszę składać drogą elektroniczną poprzez platformę usług publicznych ePUAP, za pośrednictwem operatora pocztowego  lub  w   Biurze Obsługi Klienta zlokalizowanym  na parterze budynku, ( we wniosku proszę podać dodatkowo dane do kontaktu: numer telefonu, adres poczty mailowej)

2. Bezpośrednia obsługa mieszkańców w wydziałach i biurach Starostwa odbywa się  po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty drogą elektroniczną

https://rejestracja.nowotarski.pl/ lub telefoniczne:

 • Wydział Komunikacji i Transportu:  18-26-138-28, 18 26138-16,
 • Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii:

- 18-26-61-372 - wyrys z mapy ewidencyjnej,

- 18-26-10-793 - kopia mapy,

- 18-26-10-770, 18-26-10-773 do 776 - ewidencja gruntów

- 18-26-10-778 - weryfikacja operatów geodezyjnych,

- 18-26-61-364 - scalenie Lipnica Wielka,

- 18-26-61-385 - zgłoszenia robót geodezyjnych, 

 • Wydział Administracji Budowlano – Architektonicznej: 18-26-613-79, 18-26-107-62,
 • Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych:

- 18-26-613-55 - sprawy z zakresu ochrony środowiska,

-  18-26-613-47 - wydawanie zaświadczeń i gospodarka leśna,

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 18-26-613-14,
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami: 18-26-613-86,
 • Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa: 18-26-613-37,
 • Terenowy Punkt  Paszportowy  - przyjmowanie stron po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr tel. 18 26-107-88  (wejście do Punktu Paszportowego  z  boku budynku).

3. Proszę, aby do budynku Starostwa  wchodzić tylko i wyłącznie od strony ulicy Aleja Tysiąclecia.
4. Proszę, aby podczas wizyty w Starostwie przychodzić bez osób towarzyszących, w tym dzieci.
5. W trakcie wizyty proszę o zachowanie odstępu co najmniej 1,5 metra od pracowników obsługujących i innych klientów oraz  stosowanie środków  ochrony osobistej: rękawiczek jednorazowych oraz maseczek na usta i nos.                                                                         

6. Proszę o przychodzenie do Starostwa dokładnie na umówioną godzinę, aby minimalizować czas oczekiwania na korytarzu,

7. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – www.nowotarski.pl – są zamieszczone wzory druków i wniosków,

8. We wszystkich sprawach organizacyjnych proszę stosować  się do poleceń Pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.                                                                                

9. Kasa w Starostwie jest czynna w godz. 7.30-15.00 i przyjmuje wpłaty od osób załatwiających sprawy w wydziałach Starostwa.

10. Sposób doręczenia stronom dokumentów:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego  na wskazany we wniosku adres lub
 • drogą elektroniczną poprzez platformę usług publicznych ePUAP  lub
 • odbiór w paczkomacie znajdującym się na terenie Starostwa (od strony ulicy Aleja Tysiąclecia ) lub
 • osobiście w Starostwie, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.