Konkurs fotograficzny " ECHO TROMBITY " | Kalendarium

Strona główna

Konkurs fotograficzny " ECHO TROMBITY "

Termin
11 kwietnia – 31 sierpnia 2019
1

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprasza na konkurs fotograficzny pn. ECHO TROMBITY. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Głównym celem Konkursu jest artystyczna interpretacja ruchu muzycznego orkiestr dętych poprzez jego ciekawą, twórczą i oryginalną prezentację.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Prace oraz podpisany formularz zgłoszeniowy należy przekazać do biura Konkursu do dnia 31.07.2019 r.

ul. Długosza 3; 33-300 Nowy Sącz
e-mail:   m.haza@mcksokol.pl

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.08.2019 r.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 28.09.2019 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Dokładne miejsce, godzina i szczegóły ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zostaną przekazane uczestnikom poprzez stronę internetową www.mcksokol.pl oraz drogą elektroniczną na podany w karcie zgłoszenia adres e-mail.

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach: