USŁUGI SPOŁECZNE: Zapewnienie udziału w szkoleniach dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. | Urząd

Strona główna

USŁUGI SPOŁECZNE: Zapewnienie udziału w szkoleniach dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

Nowy Targ, 20.06.2018 r.

Znak sprawy: ZA.272.26.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) o wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem są następujące usługi społeczne:

USŁUGI: Zapewnienie udziału w szkoleniach dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Projekt pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 następujące części:

Część nr 1Zapewnienie udziału w szkoleniu Profesjonalny Office Manager dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do niniejszego Ogłoszenia.

Część nr 2Zapewnienie udziału w szkoleniu z zakresu prawa przewozowego i odpowiedzialności przewoźnika i spedytora dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do niniejszego Ogłoszenia.

Część nr 3Zapewnienie udziału w szkoleniu dotyczącym zagadnień związanych z transportem i spedycją krajową i międzynarodową dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1c do niniejszego Ogłoszenia.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ: