Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

data wystawienia: 1.07.2020
status: zamknięte

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

 

Informuje się, zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.), że prowadzone jest postępowanie administracyjne

 

na wniosek:

ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, reprezentowana przez

Prezesa Zarządu i Członka Zarządu, działających przez pełnomocnika – Panią Klaudię

Guzik, adres do korespondencji: Electronic Control System S.A., ul. Krakowska 84, 32-083

Balice

 

z dnia: 22.05.2020r. (data wpływu: 25.05.2020r., uzupełniony w dniu 26.06.2020r.)

 

w sprawie: udzielenia pozwolenia na budowę obiektu telekomunikacyjnego ORANGE POLSKA S.A. w postaci wieży strunobetonowej (wys. całkowita 42,88 m) na fundamencie betonowym, wraz z instalacją sześciu anten sektorowych i urządzeń radiowych na wysokości 39,00 m n.p.t., jednej anteny RL na wysokości 39,00 m n.p.t. oraz szaf technicznych na ramie stalowej posadowionej na płycie u podstawy wieży, wraz z wewnętrzną linią zasilającą, utwardzeniem i ogrodzeniem terenu na dz. ewid. nr 14105/6 i 14106/6, położonych w miejscowości Nowy Targ przy ul. Krakowskiej.

 

W związku z tym strony będące uczestnikami tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25,  II piętro, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty).