Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zubrzyca Dolna w dniu 16.11.2020 o godz. 9:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zubrzyca Dolna w dniu 16.11.2020 o godz. 9:00

data wystawienia: 19.10.2020
status: zamknięte

Jabłonka, dnia 16.10.2020 r.

        USŁUGI

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

           mgr inż. Zbigniew Smreczak

            34-483 Lipnica Wielka 780

                tel. 601 086 346

NIP 735-166-59-29 REGON 492814678

                                                                                                                

GK.6640.4904.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach przyjęcia przebiegu granic

 

            Zawiadamia się, zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 nr 268, poz. 2663, późn.zm.), że w dniu 16.11.2020 o godz. 9.00 w Zubrzycy Dolnej zostaną przeprowadzone czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 244/1 z działkami sąsiednimi obrębu Zubrzyca Dolna, jedn. ewid. Jabłonka.

Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie.

W toku czynności ustalenia granic nieruchomości sporządza się protokół. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

 GEODETA UPRAWNIONY

 

           mgr inż. Zbigniew Smreczak

 UPRAWNIENIA Nr 18389

..............................

podpis geodety

 

Otrzymują:

  1.  Właściciel dz. 244/1

 

 

 

  1.  Właściciel dz. 243/2

 

 

 

  1. Posiadacz samoistny dz. 208/2

udz. 8/12 właściciel nieustalony

 

 

 

 

Informacja:

Nieusprawiedliwione stawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem granic (art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1629 z późn.zm.)

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Zbigniew Smreczak - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
3.11.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zubrzyca Dolna w dniu 16.11.2020 o godz. 9:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Zbigniew Smreczak - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
16.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
19.10.2020