Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ochotnica Dolna w dniu 16.11.2020 w godzinach 10:00 do 15:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ochotnica Dolna w dniu 16.11.2020 w godzinach 10:00 do 15:00

data wystawienia: 21.10.2020
status: zamknięte

SZYSZKA MIROSŁAW
USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
NIP 735-106-96-24
34-400 Nowy Targ, ul. Sikorskiego 23/22
kom. 606 061 330


ZAWIADOMIENIE
do ustalenia przebiegu granic nieruchomości dla celów ewidencji gruntów i budynków


Na podstawie art.32 ust.1-4, art.11 i art.39 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. 2020 poz. 276 ), w związku z § 36, 37, 38 i 39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( jedn. tekst Dz.U. z 2015r., poz. 542 ze zm. ) w związku z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz.U.Nr 133 poz. 872 ze zm. ) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. 2020, poz. 1429 ) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w w Nowy Targu Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru pod numerem GK.6640.3474.2020

z a w i a d a m i a m


że w dniu 16.11.2020 od godz. 10.00 do 15.00 w obrębie Ochotnica Górna , jedn.ewid. 121110_2 Ochotnica Dolna zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 16073/3
( droga gminna Jurkowski Potok )

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Mirosław Szyszka - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
20.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ochotnica Dolna w dniu 16.11.2020 w godzinach 10:00 do 15:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Mirosław Szyszka - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
20.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ochotnica Dolna w dniu 16.11.2020 w godzinach 10:00 do 15:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Mirosław Szyszka - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
20.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.10.2020
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
21.10.2020