Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Lipnica Mała w dniu 20.11.2020 o godz. 11:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Lipnica Mała w dniu 20.11.2020 o godz. 11:00

data wystawienia: 28.10.2020
status: zamknięte

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. św. Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

 

 

Piekielnik, dn. 28.10.2020r

 

 

GK.6640.4294.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym  Jabłonka, w jednostce ewidencyjnej Lipnica Mała:

Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami: 1428, 1429/1, 1429/2, 1430, 1431, 1432, 1433  a dz.ewid nr 26456, 1427, 26455, 26472, 1747/2, 1748, 1752/4, 1753, 657/8- zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016r. poz. 1034);

Wyznaczenia punktów granicznych – określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi oznaczonymi numerami: 1428, 1429/1, 1429/2, 1430, 1431, 1432, 1433 a dz.ewid nr 26456, 1427, 26455, 26472, 1747/2, 1748, 1752/4, 1753, 657/8  - zgodnie z art. 39 ust. 1/5* ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017r. poz. 2101);

 

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 20.11.2020r. (piątek) o godz. 11:00 w Lipnicy Małej

 

G E O D E T A  U P R A W N I O N Y

          nr  u p r.  1 9 4 2 2

 

mgr inż. Magdalena Grojec

tel. +48 604 421 870

……….…………………………..

                                                                                               (pieczęć i podpis geodety)  

 

Otrzymują :    

 1. Właściciel dz. ewid. nr 1427;
 2. Właściciel dz. ewid. nr 26456;
 3. Właściciel dz. ewid. nr 26455;
 4. Właściciel dz. ewid. nr 26472;
 5. Właściciel dz. ewid. nr 1747/2;
 6. Właściciel dz. ewid. nr 1748;
 7. Właściciel dz. ewid. nr 1752/4;
 8. Właściciel dz. ewid. nr 1753;
 9. Właściciel dz. ewid. nr 657/8;

 

Informacja:

 1. Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie  z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne  przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
 2. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
 3. W przypadku współwłasności, współużytkownia wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
 4. Nieusprawiedliwione  niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z przyjęciem granic (art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. Nr 30 poz 163 z późn. zm.)

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
28.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
28.10.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Lipnica Mała w dniu 20.11.2020 o godz. 11:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
28.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
28.10.2020