Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 17.11.2020 o godz. 10:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 17.11.2020 o godz. 10:00

data wystawienia: 20.10.2020
status: zamknięte

                                                                                               Zakopane, dn.  17.10.2020.

             F.U. Janusz Smalec                                    

                 ul. Stachonie 5

                  34-500 Zakopane

                Nip : 736-15-15-278

                   tel. 788-122-456

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek,

oraz wyznaczenia punktów granicznych

 

Na podst. §36,§37,§38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 2019 poz. 393 ) i na  podstawie art.39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 1086 z poź. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej  Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii w Nowym Targu pod nr: GK.6640.5142.2020, działając  na podstawie zlecenia właściciela dz. 6501 NS1T/00080312/8 , położonej  w Czarnym Dunajcu uprzejmie zawiadamiam że w dniu 17.11.2020  o  godz. 10.00 w Czarnym Dunajcu ul. Kmietowicza 185A na działce 6501 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek oraz wyznaczeniem punktów granicznych działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr. dz. 6501 NS1T/00080312/8 z działkami nr 5757/6 brak kw, 6348 NS1T/00163443/1, 6499 NS1T/00122826/1, 6500 brak kw, 6502 NS1T/00160119/0, 6503 NS1T/00160119/0, 6504/3 NS1T/00160119/0, 6504/4 NS1T/00160119/0 .

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach

Otrzymują właściciele działek

Lp.  Nr. Dz.              Obr.        KW.

1.     6501                 0003       NS1T/00080312/8

2.     5757/6              0003       brak kw

3.     6348                 0003       NS1T/00163443/1

4.     6499                 0003       NS1T/00122826/1

5.     6500                 0003       brak kw

6.     6502                 0003       NS1T/00160119/0

7.     6503                 0003       NS1T/00160119/0

8.     6504/3              0003       NS1T/00160119/0

9.     6504/4              0003       NS1T/00160119/0

 

 

                                                                                                        Geodeta Smalec Janusz

                                                                                                               ( podpis i data )

 

 POUCZENIE

 

 Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Janusz Smalec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
17.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
20.10.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 17.11.2020 o godz. 10:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Janusz Smalec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
17.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
20.10.2020