Zmiana sposobu obsługi - minimalizacji zagrożenia koronawirusem COVID-19 | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zmiana sposobu obsługi - minimalizacji zagrożenia koronawirusem COVID-19

15 marca 2020

Szanowni Państwo,

W celu minimalizacji zagrożenia koronawirusem COVID-19 Starosta Nowotarski prosi o stosowanie się do poniższych zasad obsługi stron w Starostwie Powiatowym:

1. Wnioski i podania proszę składać drogą elektroniczną poprzez platformę usług publicznych ePUAP,
2. Jeżeli jest konieczna osobista wizyta w siedzibie Starostwa przed przyjściem proszę o wcześniejsze umówienie terminu wizyty drogą elektroniczną https://rejestracja.nowotarski.pl/ lub telefoniczne:

  • Wydział Komunikacji i Transportu - 18-26-138-28, 18 26138-16,
  • Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii -18-26-107-90, 18-26-10-779,
  • Terenowe Biuro Paszportowe - ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA
  • Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej - 18-26-613-79, 18-26-107-62,
  • Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych - 18-26-613-56,
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów - 18-26-613-14
  • Wydział Gospodarki Nieruchomościami - 18-26-613-86,
  • Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa - 18-26-613-37

3. Proszę, aby do urzędu wchodzić tylko i wyłącznie od strony ulicy Alei Tysiąclecia.
4. Proszę, aby podczas wizyty w Starostwie przychodzić bez osób towarzyszących, w tym dzieci,
5. W trakcie wizyty proszę o zachowanie odstępu co najmniej 1 metra od pracowników obsługujących i innych klientów,
6. Proszę o przychodzenie do Starostwa dokładnie na umówioną godzinę, aby minimalizować czas oczekiwania na korytarzu,
7. Pracownicy Starostwa, o każdej potrzebie uzupełnienia złożonej dokumentacji będą informować drogą pisemną lub telefoniczną,
8. Pracownicy nie będą, w tracie składania dokumentacji weryfikować jej kompletności i udzielać porad,
9. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – www.nowotarski.pl – są zamieszczone wzory druków i wniosków,
10. We wszystkich sprawach organizacyjnych stosuj się do poleceń Pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.


Powyższe zasady służą bezpieczeństwu wszystkich osób przebywających na terenie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

Uwaga!
Jeżeli masz objawy choroby, bądź obniżoną odporność, prosimy abyś pozostał w domu, a wszelkie sprawy urzędowe realizował drogą korespondencyjną lub elektroniczną.