XII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

27 września 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 26 września 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyła się XII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Na początku posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Tadeusz Rafacz wraz ze Starostą Powiatu Nowotarskiego Krzysztofem Faberem podziękowali za wieloletnią współpracę obecnej na sesji Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Romualdzie Prośniak, która żegna się ze stanowiskiem. Przedstawiciele rady i zarządu złożyli również życzenia i podziękowania za wieloletnią pracę odchodzącej ze stanowiska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu Agacie Domalik.

Po złożeniu gratulacji nastąpiło uroczyste wręczenie uchwał Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorom szkół i placówek oświatowych, które z rąk starosty odebrali Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu Bożena Olcoń-Chlebek oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Nowym Targu Grzegorz Józefczyk.

W dalszej części spotkania przewodniczący rady i starosta w imieniu wszystkich radnych oraz mieszkańców powiatu złożyli najserdeczniejsze gratulacje gościowi honorowemu, który w tym momencie przybył a sesję, Mistrzowi Świata w Skokach Narciarskich 2019 Dawidowi Kubackiemu, wręczając mu Medal Pamiątkowy Podhala oraz upominek w formie vouchera. Jest to zaszczytne wyróżnienie za godną reprezentację nie tylko regionu, ale także całej Polski na arenie międzynarodowej. Dawid Kubacki podziękował zaproszenie, otrzymany medal i za złożone mu gratulacje. Następnie radni osobiście gratulowali Mistrzowi wielu sukcesów w sporcie, a na zakończenie zrobili sobie z nim wspólne, pamiątkowe zdjęcie.

Po przyjęciu protokołu z X i XI Sesji Rady Powiatu Nowotarskiego oraz przedstawieniu sprawozdania  z działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym, Skarbnik Powiatu Joanna Gronkowska zaprezentowała i omówiła uchwały dotyczące budżetu oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019.

W następnym punkcie Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Marta Skawska przedstawiła wynikające z przepisów prawa zmiany związane z przekształceniem działających przy szkołach powiatowych centrów kształcenia praktycznego i ustawicznego w centra kształcenia zawodowego. Zamiana dotyczy Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu oraz Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu.

W kolejnej części sesji przedstawiona została uchwała w sprawie przyjęcia przez Powiat Nowotarski realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Tatrzańskiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerwiennem. Placówka ta obejmie wsparciem 33 osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ze względu na jej położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Powiatu Tatrzańskiego, z jej usług będą mogli korzystać również mieszkańcy tego powiatu.

Następnie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Moskalik omówił kwestie związane aktualizacją wykazu przystanków komunikacyjnych położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego.

Ostatnim punktem obrad było rozpatrzenie petycji w sprawie uchwalenia polityki zarządzania konfliktem interesów, którą omówił Radny Powiatu Nowotarskiego Paweł Waksmundzki. Radca Prawny Konrad Cezary Łakomy – Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego w Lublinie zgłosiła postulat, aby w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu została wprowadzona Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów, wyznaczona osoba odpowiedzialna za egzekwowanie tej polityki, kontrola i konsekwencje za jej nieprzestrzeganie. Według opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowotarskiego w petycji nie zostały wskazane żadne obowiązujące przepisy prawa, które obligują radę powiatu do podjęcia uchwały w tej sprawie, na mocy której ww. petycja mogłaby zostać zrealizowana. W związku z powyższym petycja nie została uwzględniona przez Radę Powiatu Nowotarskiego.