Zdalne spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń z udziałem Wicestarosty Nowotarskiego | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zdalne spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń z udziałem Wicestarosty Nowotarskiego

19 czerwca 2020
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3

Prezentacja węzłowych problemów zarządzania oświatą i analiza porównawcza oświatowych wskaźników organizacji w powiatach uczestniczących w GWD to tematyka poruszana podczas zdalnego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń z zakresu zarządzania sektorem oświaty, które miało miejsce 19 czerwca 2020 r.

Udział w nim wzięli samorządowcy z powiatów: bocheńskiego, gorlickiego, łańcuckiego, kieleckiego i nowotarskiego jak również eksperci ds. prawa oświatowego. Powiat Nowotarski reprezentowali: Wicestarosta Powiatu Bogusław Waksmundzki i Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Marta Skawska.

Spotkanie odbyło się w ramach wdrażanego projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą   ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” – II etap. Jego realizatorami są Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Związek Miast Polskich.
Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, wiedza w zakresie wykorzystanie ICT, umiejętność posługiwania się językami obcymi), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Tematyką spotkania było:

1.Organizacja i finanse oświaty przed pandemią – wskaźniki wyliczone na podstawie najnowszych danych finansowych i rezultaty pierwszych obliczeń z wykorzystaniem danych z nowego SIO. Mariusz Tobor – ekspert ORE

2. Kryzys 2008 r. a finanse JST. Patrząc w przeszłość, próbujemy wyobrazić sobie przyszłość. Mariusz Tobor – ekspert ORE