Powiatowo-miejskie uroczystości upamiętniające 81. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę oraz obchody Światowego Dnia Sybiraka w roku 2020. | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Powiatowo-miejskie uroczystości upamiętniające 81. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę oraz obchody Światowego Dnia Sybiraka w roku 2020.

18 września 2020

Pamięć o 17 września 1939 roku ma wielkie znaczenie nie tylko dla polskiej, ale i dla europejskiej pamięci historycznej. Ten dzień wyznacza jedną z najistotniejszych dat w historii Polski. 17 września 1939 roku nasz kraj zaatakowała Rosja sowiecka, idąc w ślady niemieckiej III Rzeszy. Te wydarzenia zapoczątkowały cierpienia milionów obywateli Polski. Golgota Wschodu to nie tylko symboliczne określenie tego tragicznego czasu, lecz także spoczywające na nas zobowiązanie. Musimy pamiętać o ofiarach tamtego czasu - tych, którzy zginęli i których zamordowano oraz tych, którzy przeżyli mimo prześladowań i cierpień. Pamiętamy o ofiarach zbrodni katyńskiej, wywózkach w głąb Związku Sowieckiego, przymusowej wyniszczającej pracy w łagrach, zbrodniach popełnionych w celach Łubianki i Łukiszek. Pamiętamy o nich i ich rodzinach, które przez wiele lat doświadczały udręki związanej z koszmarem przeszłości. W obliczu kolejnej rocznicy Napaści ZSRR na Polskę pamiętamy o tych, którzy wówczas cierpieli i ginęli za ojczyznę. Wspominamy los zesłanych na Syberię. Wspominamy tych, którzy o Ojczyznę walczyli aż do pełnego zwycięstwa i uzyskania niepodległości. W dniu wczorajszym na nowotarskim cmentarzu złożono hołd zamordowanym na Wschodzie.  Zesłańcom Sybiru. Wszystkim tym, którzy cierpieli, bo mówili o zbrodni, represjach i ofiarach.

  

Powiatowo-miejskie uroczystości upamiętniające 81. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę oraz obchody Światowego Dnia Sybiraka odbyły się w dniu wczorajszym na nowotarskim cmentarzu.

Spotkanie przed symbolicznym grobem Ofiar Katynia poprzedziła Msza św. w kościółku św. Anny z udziałem proboszczów: ks. Henryka Paśki, ks. Franciszka Rembiesy, ks. Zbigniewa Płachty, ks. Mieczysława Łukaszczyka. Przemówienie wygłosił wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki. Odczytany został okolicznościowy list parlamentarzystów: posłanki Anny Paluch oraz  senatora Jana Hamerskiego. Wiązanki kwiatów na grobie z ziemią z Katynia złożyły delegacje władz miasta i powiatu, służb mundurowych, związków kombatanckich, Niezależnego Światowego Związku Żołnierzy AK, Rycerzy Kolumba, Związku Podhalan, Grupy Mieszkańców PAMIĘĆ. Uroczystość uświetniły licznie zgromadzone poczty sztandarowe. Mieszkańcy Nowego Targu godnie uczcili: bohaterskich żołnierzy kampanii wrześniowej. Ofiary zbrodniczego ataku wojsk radzieckich. Pomordowanych w Katyniu, Miednoje, Kozielsku, Charkowie, Ostaszkowie, Lwowie i innych miejscach zagłady. Zesłańców Sybiru i Kołymy męczenników, których bezimienne groby pozostały na nieludzkiej ziemi. Bohaterów walk frontowych o Narwik, Tobruk, Monte Casino i innych miejsc naznaczonych krwią naszych rodaków. Powstańców Warszawy, którzy pochowali swoje młode życie  w jej ruinach. Poległych w walkach o niepodległość podczas wojny i po jej zakończeniu. Mieszkańców Nowego Targu, powiatu Nowotarskiego i Podhala, którym przyszło złożyć ofiarę życia w strasznych latach zawieruchy wojennej. Cześć i chwała Bohaterom

 

W imieniu organizatorów dziękujemy za udział w uroczystości przedstawicielom duchowieństwa, parlamentu, przedstawicielom władz powiatowych, gminnych oraz miejskich. Dziękujemy członkom Rodziny Katyńskiej, Kombatantom, Żołnierzom Armii Krajowej i Wojska Polskiego oraz ich rodzinom. Składamy podziękowania przedstawicielom Stowarzyszeń, Szkół, Straży Pożarnej, Policji, Wojska i Harcerzom. Dziękujemy przedstawicielom działających w mieście  instytucji. Dziękujemy pocztom sztandarowym. Dziękujemy mieszkańcom Nowego Targu i Powiatu Nowotarskiego.

 

fot. Szymon Pyzowski