Kolejna realizacja zadania dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Kolejna realizacja zadania dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych

23 lipca 2020
Zdjęcie 1

Kolejny dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych projekt, jaki zostanie wykonany na terenie powiatu nowotarskiego obejmuje realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa - Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km w 6+972,07 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna, Powiat Nowotarski”, w ramach którego wykonana będzie budowa chodnika, poszerzenie jezdni, budowa ścieki przy krawężnikach wzdłuż chodnika oraz budowa kanalizacji wraz wykonaniem przepustów, przebudowa zjazdów i ogrodzeń, położenie nowej nawierzchni, montaż barier ochronnych, a także wykonanie zatoki autobusowej oraz przejścia dla pieszych.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 3 587 403,49 zł z czego 1 769 866,00 zł to wartość dofinansowania.

Termin wykonania inwestycji zaplanowany jest na listopad 2020 roku.

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu