Szereg wykroczeń ujawnionych przez nowotarską grupę SPEED | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Szereg wykroczeń ujawnionych przez nowotarską grupę SPEED

13 maja 2020
Zdjęcie 1

Zmniejszenie  ograniczeń  w zakresie przemieszczania się w związku z wprowadzonym stanem epidemii wpłynęło na zwiększenie ruchu na drogach. Policjanci nowotarskiej grupy SPEED dbając o bezpieczeństwo na drogach, podejmują zdecydowane kroki wobec uczestników ruchu drogowego, którzy swym niebezpiecznym stylem jazdy stwarzają zagrożenie. Tylko w pierwszych dziesięciu dniach maja policjanci z grupy SPEED na drogach krajowych nr 47 i 7 oraz drogach wojewódzkich nr 957 i 969 ujawnili czterdziestu ośmiu sprawców wykroczeń. Wobec trzydziestu siedmiu z nich zastosowano postępowanie mandatowe, dziewięciu kierowców zostało pouczonych, a w  dwóch przypadkach skierowane zostały wnioski o ukaranie do sądu. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości na terenie zabudowanym o 50 km/h zatrzymano osiem praw jazdy.


Pamiętać należy, że konsekwencją przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h jest cofnięcie uprawnień w drodze decyzji administracyjnej na okres 3 miesięcy. W przypadku ponownego ujawnienia osoby, która porusza się pojazdem pomimo cofniętych uprawnień, następuje przedłużenie kary do 6 miesięcy. Kolejne niestosowanie się do wydanej przez starostę decyzji skutkuje utratą uprawnień do kierowania i koniecznością ponownego przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy.

 

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu