Złota Nagroda Europejskiej Organizacji Leczenia Udarów Mózgu dla Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Złota Nagroda Europejskiej Organizacji Leczenia Udarów Mózgu dla Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu

11 lutego 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 07.02.2019 Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu otrzymał Złotą Nagrodę Europejskiej Organizacji Leczenia Udarów Mózgu. Nagroda przyznawana jest Oddziałom Neurologii m.in. w zależności od ilości chorych leczonych trombolitycznie w stosunku do ogólnej liczby chorych z udarem mózgu; czasu w którym to leczenie zostało zastosowane od momentu przybycia pacjenta do szpitala oraz wykonania badań obrazowych, badań zaburzeń połykania. Nowotarski Oddział w 2018 roku u 20% chorych z udarem mózgu zastosował procedurę leczenia trombolitycznego ( średnio w Polsce to 13%), 50% tych pacjentów w czasie poniżej godziny od przybycia do szpitala, a u 10% poniżej 45minut. Takie wyróżnienie posiadają 43 ośrodki neurologiczne w Europie. Gośćmi specjalnymi tego spotkania byli Starosta Nowotarski Pan Krzysztof Faber, Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Pan Karol Skrzypiec, Pani Dyrektor Alicja Jarosińska, Pan Dyrektor Marek Wierzba, Pan Dyrektor Mariusz Gierba, a także pracownicy Oddziału Neurologii, pracownicy Oddziału Ratunkowego, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Z rąk konsultanta inicjatywy Angels - Mateusza Stolarczyka, nagrodę Złoty Status przyjęli kierownik Oddziału Neurologii – dr Iwona Sinkiewicz wraz z dyrektorem Szpitala, Markiem Wierzbą. Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu od 2017 roku bierze udział w projekcie Angels. Metody działania Angels to promowanie najlepszych standardów leczenia oraz zwiększenie wiedzy na temat udarów mózgów w społeczeństwie oraz wśród pracowników służby zdrowia. Zapewnienie takiej edukacji i podwyższenie, także ujednolicenie standardów opieki nad pacjentem z udarem w Europie to główny cel akcji Angels.

Udar mózgu to druga przyczyna zgonów i niepełnosprawności na świecie. Powrót do zdrowia po udarze zależy od tego, jak szybko chory trafi pod specjalistyczną opiekę, podczas której zostanie wdrożony odpowiedni system leczenia. Najważniejszym czynnikiem jest czas. Najlepsze wyniki osiąga się, jeżeli ten czas od wystąpienia oznak choroby do wdrożenia leczenia jest poniżej 90 minut. W Polsce co roku udar mózgu dosięga ok. 70 tys. osób, z czego aż 30 tys. umiera w ciągu miesiąca. Spośród tych, którym udaje się przeżyć ostrą fazę udaru, 20 proc. wymaga stałej opieki, 30 proc. pomocy w niektórych codziennych czynnościach, zaś 50 proc. pacjentów po udarze mózgu odzyskuje niemal pełną sprawność, jest samodzielna, może wrócić do pracy.

Osiągniecie tej nagrody jest efektem pracy całego zespołu lekarskiego, pielęgniarskiego i rehabilitacyjnego Oddziału Neurologii, a także innych jednostek Szpitala : Zespołów Ratownictwa Medycznego, SOR-u, Laboratorium Analitycznego , Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

 

 

Tekst: Podhalański Szpital Specjalistycznego w Nowym Targu
Zdjęcia: podhale24.pl - fot. Piotr Korczak