Uroczyste otwarcie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Ludźmierzu | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uroczyste otwarcie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Ludźmierzu

8 marca 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

28 lutego 2019 r. została oficjalnie otwarta pierwsza placówka wsparcia dziennego zarządzana przez Stowarzyszenie PERSPEKTYWY i pierwsza na terenie całego powiatu nowotarskiego współfinansowana w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W całym województwie małopolskim powstają PWD czyli placówki wsparcia dziennego dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przyszedł także czas na powiat nowotarski. Stowarzyszenie „PERSPEKTYWY” z siedzibą w Lanckoronie otrzymało w 2017 r. dofinansowanie na realizację projektu pn. „Nowotarska Placówka Wsparcia Dziennego” a w ubiegły czwartek 28 lutego, pokazało świeżo zaadaptowany na potrzeby PWD budynek w Ludźmierzu.

Po uroczystym przecięciu wstęgi, którego dokonali przedstawiciele władz lokalnych oraz reprezentacja Stowarzyszenia i placówki, nastąpiło poświęcenie budynku. W sali prelekcyjnej głos zabrała pani prezes stowarzyszenia Joanna Filas prezentując założenia projektu oraz prace modernizacyjne w budynku – w formie krótkiego filmu. pani prezes nie kryła wdzięczności dla Wójta Gminy Nowy Targ Jana Smarducha, który zaufał stowarzyszeniu i powierzył gminny budynek na potrzeby uruchomienia placówki. Z tego też względu Wójt Gminy Nowy Targ otrzymał z rąk pani prezes podziękowanie w postaci „Anioła PERSPEKTYW”. Stowarzyszenie planuje co roku przyznawać takie wyróżnienie dla osób szczególnie zasłużonych dla placówki. Wyrazy podziwu i gratulacje z racji powstania placówki wyrazili także obecni goście: Marek Wierzba – radny sejmiku małopolskiego, Jan Smarduch – Wójt Gminy Nowy Nowy Targ, Anna Paluch – posłanka na sejm RP. Oficjalnym pismem gratulacje wyraził także Starosta Nowotarski Krzysztof Faber.

Po wystąpieniach przyszedł czas na zwiedzanie i rozmowy w kuluarach na temat szczegółów działania placówki z założeń planowanych do osiągniecia. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny skierowanych do dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz ich rodziców/opiekunów z terenu powiatu nowotarskiego. Nowotarskie Centrum Rozwoju Perspektywy, bo pod taką nazwą działa placówka w Ludźmierzu, ma charakter opiekuńczo-specjalistyczny. W związku z tym poza zajęciami świetlicowymi, dzieci i ich rodzice zostaną także objęci indywidualnymi programami wsparcia specjalistów (psycholog, rehabilitant, logopeda, pedagog).

Całkowita wartość projektu „Nowotarska placówka wsparcia dziennego” to 4.968.978,65 zł, w tym kwota dofinansowania 4.578.978,65 zł.

 

Tekst: Zofia Mikicka Nowotarskie Centrum Rozwoju Perspektywy
Zdjęcia: Joanna Turska-Smardz