Patriotyczna Sieniawa | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Patriotyczna Sieniawa

19 września 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4

W dniu 15 września 2019 w Sieniawie odbyły się uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Organizatorami wydarzenia byli Krystyna i Marek Wójtowiczowie właściciele i opiekunowie zespołu parkowo-dworskiego w Sieniawie, który dzięki ich staraniom podlega rewitalizacji. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli m.in.: Minister Beata Kempa, Poseł na Sejm RP Edward Siarka oraz Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za uczestnictwo w tym ważnym dla całej społeczności lokalnej wydarzeniu.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym Mszą Świętą za Ojczyznę, którą swym śpiewem i muzyką ubogacał chór Dominanta ze Staszkowki koło Gorlic pod kierownictwem dyrygenta Piotra Burkota. Na mszy obecny był również poczet sztandarowy Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych Zgrupowania Partyzanckiego Błyskawica im. J. Kurasia Ognia. Następnie odbył się przemarsz do zabytkowego kościółka św. Antoniego gdzie można było zasłuchać się w podniosłych utworach "Bogurodzicy" oraz "Modlitwy obozowej”. Po zakończeniu uroczystości kościelnych goście udali się na dziedziniec Dworu Sieniawiańskiego, gdzie podziwiali przepiękne patriotyczne utwory w wykonaniu chóru Dominanta. Ponadto ubogaceniem uroczystości był wyjątkowy występ śpiewaczki operowej Ewy Ochwat. Swój wkład w oprawę artystyczną uroczystości ma również Szkoła Podstawowa w Sieniawie, która przedstawiła program słowno-muzyczny pt. Coś się kończy coś się zaczyna, przygotowany przez uczniów pod kierownictwem Jolanty Antolak, Zdzisławy Czyszczoń, Natalii Sproch, Jolanty Wójciak i Krystyny Budziak. Następnie młodzi artyści z zespołu Septyma z Nowego Targu, pod kierownictwem Doroty Kret, przepięknie zaprezentowali swoje utwory.

Ponadto można było również oglądać wernisaż prac dzieci z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu, które wykonały podczas warsztatów plastycznych latem w parku przydworskim, zwiedzając zabytki pod kierownictwem opiekuna Leszka Pustułki. Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznych Zgrupowania Partyzanckiego Błyskawica im. Józefa Kurasia "Ognia" pod dowództwem Jana Dudora udzieliła gościom żywej lekcji historii poprzez pokaz umundurowania, paradę pojazdów militarnych, oraz rekonstrukcję historyczną pt. Nam nie straszna sowiecka potęga. Pouczająca była również prelekcja wygłoszona przez Artura Kołodzieja na temat historii Dworu i Gminy w obliczu wybuchu II wojny światowej, w której podkreślono, iż Dwór odegrał znaczną rolę w wydarzeniach tamtego okresu. Ciekawą atrakcją podczas wydarzenia były warsztaty edukacyjno-historyczne Muzeum Drukarstwa z Nowego Targu, które cieszyły się wśród najmłodszych wielkim zainteresowaniem. Muzeum Armii Krajowej jako partner wydarzenia postarało się bardzo wzbogacić zasób wiedzy historycznej uczestników poprzez wielkoformatową grę pt. W okupowanym mieście, jak i również poprzez warsztaty edukacyjno-historyczne dla dzieci. Małopolska Grupa Filmowa Rekonstrukcji Historycznych reprezentująca Muzeum Armii Krajowej w Krakowie zaprezentowała umundurowanie polskiej armii oraz zabytkowe motory. Architekt Maciej Zubek oraz Konserwator Dzieł Sztuki Radomir Pałka współpracujący przy rewitalizacji zespołu parkowo-dworskiego w Sieniawie oprowadzili gości po Dworze i przybliżyli historię obiektu oraz zakres zrealizowanych już prac.

W ten sposób w dniu 15 września 2019 roku Patriotyczna Sieniawa włączając się również w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa - wspólnej inicjatywy Rady Europy i Unii Europejskiej, mającej na celu promowanie zabytków - stworzyła doskonałą okazję do zgłębiania wiedzy historycznej, promowania lokalnych tradycji, rozpowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego regionu oraz kształtowania postaw patriotycznych, w szczególności wśród młodych ludzi.

Współorganizatorom, osobom wspierającym, wolontariuszom należą się serdeczne podziękowania. Organizatorzy zapraszają do dalszej współpracy, bo tyko dzięki różnym ludziom i instytucjom możliwe było zrealizowanie tak pięknego i ciekawego wydarzenia. Należy również podziękować operatorowi Robertowi Łajce za dokumentację uroczystości oraz  Zespołowi Posła Arkadiusza Mularczyka za udostępnienie materiału medialnego, a także Markowi Karneckiemu za profesjonalną pomoc i zaangażowanie w realizację nagrań.

Szczególne podziękowania należą się Staroście Powiatu Nowotarskiego Krzysztofowi Faberowi oraz Wójtowi Gminy Raba Wyżna Andrzejowi Dziwiszowi za wsparcie działań organizatorów i objęcie wydarzenia Patronatem Honorowym.


Partner - Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie

Przedsięwzięcie współorganizowane przez:
Powiat Nowotarski
GOK W Rabie Wyżnej
Szkołę Podstawową w Sieniawie
PCK w Nowym Targu
MOK w Nowym Targu

Wspierający:
Grafik Anna Perczyńska
Dekoracje i oprawy Róża Antolak-Wójtowicz
Moderator Zofia Kubiniec-Stanuch
Kamera Robert Łajka
Zdjęcia i dokumentacja Krystyna Budziak, Elżbieta Wójtowicz, Robert Wisła, Krystian Wisła
Kapela Regle
PCD Salami
Zięba Trans Tomasz Zięba
Ubezpieczenia Łapka
Namiot Bernadetta Antolak-Gil
Rafał Batkiewicz
Monika Słowakiewicz
Ewa Talaga

Bogusław Haza
Przyjaciele z Monachium
Poczęstunek: rodzina i przyjaciele
 

Z wyrazami szacunku i podziękowaniami,
Krystyna i Marek Wójtowicz z rodziną
 

Tekst: Krystyna Wójtowicz
Zdjęcia: Elżbieta Wójtowicz