Matematycy z Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu na warsztatach zorganizowanych przez Uniwersytet Jagielloński | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Matematycy z Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu na warsztatach zorganizowanych przez Uniwersytet Jagielloński

25 lutego 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 20 lutego 2019 roku grupa 35 najlepszych matematyków Goszczyńskiego wzięła udział w XI Warsztatach „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie” zorganizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach warsztatów odbyły się dwa wykłady: I-szy pt „Tam, gdzie matematyka, sztuka i magia łączą swoje siły, czyli zaskakujące fakty o orgiami” wygłosiła mgr Barbara Ciesielka. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób sztuka origami łączy piękno, sztukę i matematykę, aby móc rozwiązać problemy, nad którymi głowili się najwięksi starożytni matematycy: np. podwojenie sześcianu czy trisekcję kąta.  Podczas zajęć uczniowie sami mogli przetestować działanie metody wycinania kształtów "fold & one cut". II – gi wykład „O mierzeniu odległości” wygłosiła mgr Anna Szczepanek, podczas tego wykładu uczniowie  poznali wiele sposobów liczenia odległości. Uświadomili sobie, jak względnym pojęciem jest odległość. Niewielka droga w jednej metryce może się wiązać z pokonaniem kilku kilometrów w innej metryce. Kontynuacją tych warsztatów będzie kwietniowy wyjazd uczniów klas matematyczno – fizycznych na wykład organizowany przez UJ w ramach „Matematycznych czwartków UJ”.

Tekst i fot.: Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu