Gala Stypendystów Małopolski w Nowym Sączu | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Gala Stypendystów Małopolski w Nowym Sączu

26 września 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 20 września 2019 roku w Nowym Sączu odbyła się Gala Stypendystów Małopolski.

 

W trosce o przyszłość regionu samorząd Małopolski stara się pomagać młodym ludziom na każdym etapie edukacji. Regionalny Program Stypendialny, mający na celu wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów jest jedną z form takiego wsparcia. Podczas gali w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska wręczyła dyplomy gratulacyjne i upominki dla najlepszych stypendystów z południowej Małopolski.

W ramach ostatniego naboru do Regionalnego Programu Stypendialnego wpłynęło 4100 wniosków. Liczba udzielonych stypendiów w Województwie Małopolskim w 2019 roku to 2 800 stypendiów, w tym w kategorii „szkoła podstawowa” - 889 stypendiów; „szkoła gimnazjalna” - 604; „szkoła ponadpodstawowa” - 1314. Podczas uroczystej gali najlepsi stypendyści z powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego oraz miasta Nowy Sącz odebrali z rąk radnej województwa Marty Mordarskiej dyplomy. Drobne upominki wręczali poseł na Sejm RP Anna Paluch oraz senator RP Jan Hamerski. W uroczystej gali uczestniczyli również starosta gorlicki Maria Gubała oraz wicestarosta nowotarski Bogusław Waksmundzki.

- Jesteście przyszłością Małopolski. Do zdobywania wiedzy podchodzicie z prawdziwą pasją i kreatywnością. To Wasze wyniki, talenty i pracowitość pozwoliły na ubieganie się o stypendia. Regionalny Program Stypendialny cieszy się coraz większą popularnością, co widać między innymi w napływie wniosków. Stąd decyzja samorządu województwa o zwiększeniu nakładów finansowych, by stypendia były większe i przyznawane w większej ilości dla młodych ludzi, którzy będą stanowić o przyszłości swoich małych ojczyzn i Małopolski - mówiła radna Marta Mordarska. Przedstawicielka samorządu regionalnego złożyła stypendystom gratulacje, a także podziękowała rodzicom oraz opiekunom i wychowawcom za wspieranie uzdolnionych uczniów.

Dla najlepszych z najlepszych organizatorzy gali przygotowali również niespodzianki - pokaz chemiczno–fizyczny grupy COGITEON z Małopolskiego Centrum Nauki oraz mini recital muzyczny akordeonowego Apassionado trio.

Regionalny Program Stypendialny realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020. Jego głównym celem jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów, w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, ze szkół podstawowych (klas 5-7), klas 8 szkół podstawowych oraz klas 3 dawnych szkół gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. Czasokres realizacji projektu to lata szkolne 2016/2017 – 2022/2023, a jego wartość całkowita wynosi 35,29 mln zł (źródła finansowania: 85% – Europejski Fundusz Społeczny, 10% – Budżet Państwa, 5% – środki własne Województwa Małopolskiego).

Uczniowie ubiegający się o stypendium musieli wykazać się nie tylko wysoką średnią, ale również szczególnymi osiągnięciami w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, przedsiębiorczości i języków obcych. Brane pod uwagę były również kryteria eliminujące bariery edukacyjne (trudna sytuacja materialna, wielodzietność, zamieszkiwanie na terenach wiejskich, niepełnosprawność). Ze środków stypendialnych uczniowie mogli zaplanować i zakupić pomoce dydaktyczne wspomagające ich rozwój i edukację. Wśród planowanych zakupów jakie pojawiały się w indywidualnych planach rozwoju, opracowywanych wspólnie z opiekunami dydaktycznymi, można było znaleźć komputery, pomoce dydaktyczne w tym książki i podręczniki, a także kursy oraz obozy językowe.

Źródło tekstu: https://www.malopolska.pl