Akcja edukacyjna ,,Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie’’ | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Akcja edukacyjna ,,Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie’’

22 lipca 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W piątek 12 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyło się spotkanie zorganizowane dla seniorów (kierowców, rowerzystów i pieszych 60+) w   ramach akcji edukacyjnej ,,Senior na  drodze – pamiętaj o  bezpieczeństwie’’. Akcja  organizowana jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Partnerem strategicznym programu jest Policja, a jednym z partnerów lokalnych - Powiat Nowotarski.

Udział w zajęciach był bezpłatny. Wielu uczestników przyjechało rowerem w celu dokonania bezpłatnego przeglądu technicznego oraz doposażenia w światła i odblaski. Przegląd odbywał się w serwisie rowerowym, który mieścił się w namiocie przed budynkiem starostwa.

Spotkanie prowadził pan Mariusz Sztal – ekspert z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W  spotkaniu uczestniczył również mł. asp. Maciej Maciaś z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Prowadzący przedstawił obszerne prezentacje na temat stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Przywołał również statystyki dotyczące wypadków, w których udział brały osoby starsze i uzasadnił, dlaczego Powiat Nowotarski znalazł się na liście powiatów objętych cyklem spotkań dla seniorów. Niestety coraz częściej uczestnikami, jak również sprawcami kolizji i wypadków są seniorzy.

Ekspert wytłumaczył różne aspekty związane z ograniczeniami sprawności zmysłów, które postępują z wiekiem, a mają ogromne znaczenie dla osoby będącej uczestnikiem ruchu drogowego.

Przedstawiciel KPP w Nowym Targu Maciej Maciaś również omówił ważne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odwoływał się do znanych lokalnych wypadków z udziałem seniorów. Uwrażliwiał uczestników na potrzebę kierowania się szczególną rozwagą na drodze. Przypomniał, że najczęstszą przyczyną wypadków jest nieustąpienie pierwszeństwa. Apelował, aby nie korzystać z urządzeń elektronicznych
tj. telefon komórkowy w trakcie poruszania się po drodze oraz aby po zmierzchu ubierać kamizelki odblaskowe, które dają większą szansę na bycie zauważonym przez innych uczestników ruchu.

Na zakończenie spotkania seniorzy skorzystali z możliwości sprawdzenia swoich podstawowych sprawności. Sprawdzali swój wzrok przy użyciu tablic okulistycznych, a także przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia badali swój czas reakcji na bodźce zewnętrzne.

Akcja edukacyjna "Senior  na  drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie" obejmuje 94 powiaty w całej Polsce, a  jej cele są następujące:

- kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego,
- budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu,
- podnoszenie świadomości seniorów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zdjęcia: Robert Sternik