Przebudowa połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Przebudowa połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych

24 października 2011
W Sromowcach Wyżnych odbyło się przekazanie placu budowy firmie Mostostal Warszawa, która wygrała przetarg na przebudowę dróg powiatowych w Sromowcach Wyżnych i Niżnych. Po przekazaniu placu w hotelu "Nad Przełomem" rozpoczęła się pierwsza konferencja inaugurująca cały projekt, który nosi nazwę "Przebudowa połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych".

To polsko-słowacki projekt, którego celem jest poprawa stanu dróg w rejonie pogranicza pienińskiego i tutejszych parków narodowych. Liderem projektu jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, a partnerem po stronie słowackiej - Presovski samospravny kraj. To drugi projekt realizowany przez oba samorządy, poprzedni, który jest już na ukończeniu, nosił nazwę "Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia - granica państwa - Niedzica".

W hotelu "Nad Przełomem" w Sromowcach Niżnych spotkali się przedstawiciele obu samorządów, aby zainaugurować wspólne przedsięwzięcie. Powiat Nowotarski reprezentowali: Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, wicestarosta Maciej Jachymiak, Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Waniczek, uczestnikami konferencji byli również wice wójt gminy Czorsztyn Rafał Jandura, dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego Michał Sokołowski, a także radni powiatowi i gminni.

Po stronie polskiej projekt przewiduje w pierwszej kolejności modernizację drogi powiatowej Krośnica - Sromowce Niżne na odcinku od skrzyżowania na Wygonie do kładki w Sromowcach Niżnych ( 6,5 km). Zakres robót obejmuje odcinkowe wykonanie chodnika, budowę miejsc postojowych, przebudowę skrzyżowania w Sromowcach Niżnych (w rejonie kładki powstanie skrzyżowanie typu rondo), wykonanie nowej nawierzchni na wymienionym odcinku drogi, wykonanie odwodnienia i kanalizacji.
Drugim zadaniem jest wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu i oznakowania drogi na wyżej wymienionej drodze oraz na 1,8-kilometrowym odcinku drogi Wygon - Niedzica. Łącznie zmodernizowanych zostanie 8,3 kilometra dróg, zostanie przebudowane jedno skrzyżowanie, powstanie 3,14 km nowych chodników i 1,100 m kw. miejsc postojowych. Całkowita wartość projektu to 3,8 miliona Euro, w tym dofinansowanie starowi około 3,3 mln zł Euro. Różnicę stanowi wkład własny Powiatu Nowotarskiego i Gminy Czorsztyn. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na jesień 2012 roku.