Nagroda Amicus Hominum. Małopolska szuka ludzi o dobrym sercu | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Nagroda Amicus Hominum. Małopolska szuka ludzi o dobrym sercu

23 czerwca 2020
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Do 31 lipca 2020 r. urząd marszałkowski województwa małopolskiego czeka na zgłoszenia kandydatów do prestiżowej nagrody Amicus Hominum, która od lat docenia altruistów i społeczników z Małopolski. W tym roku nagroda zostanie przyznana przez Samorząd Województwa Małopolskiego po raz 15.

 

Kto może otrzymać Nagrodę Amicus Hominum?
 

Nagroda została ustanowiona w 2006 roku przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Amicus Hominum promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy.
W 2020 roku zostanie wręczona w następujących kategoriach:

 1. POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA, POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM:
  za włączanie się w budowanie polityki społecznej i prorodzinnej, podejmowanie działań w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 2. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA:
  za propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowia oraz działanie na rzecz osób chorych.
 3. SPORT I EDUKACJA:
  za działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji sportu i kultury fizycznej oraz edukacji dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, w tym rozwój świadomości i budowa postaw obywatelskich.
 4. DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA:
  za działalność na rzecz dobra innych, wrażliwość na los drugiego człowieka oraz bezinteresowne udzielanie pomocy potrzebującym
 5. INICJATYWA MŁODYCH:
  za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode oraz wolontariackie grupy młodzieżowe, w szczególności szkolne koła wolontariatu (16-35 lat) na rzecz dobra innych, promowanie postaw otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, w tym promowanie idei młodzieżowego wolontariatu oraz wzorcowych praktyk wolontariatu. Uwaga: w kategorii Inicjatywa Młodych nagroda może być przyznana zarówno osobie fizycznie, jak i grupie osób działających wspólnie w tym samym celu (np. szkolne koło wolontariatu).
  Spośród laureatów zostanie wyłoniona osoba, która swoją społeczną działalnością szczególnie wyróżnia się na tle innych i zasługuje na specjalne uznanie. Zostanie ona uhonorowana tytułem Grand Prix.

Jak zgłosić kandydata do Amicus Hominum?
 

Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020 roku mogą dokonywać: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

Formularz zgłoszenia kandydata, regulamin i wszystkie konieczne informacje można znaleźć na stronie: https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/amicus-hominum

Znajdują się tam również informacje nt. laureatów i osób wyróżnionych we wszystkich edycjach Nagrody Amicus Hominum.

W przypadku pytań, można skontaktować się z Zespołem Wspierania Inicjatyw Obywatelskich pod numerem telefonu: tel. 12 61 60 982/ 12 61 60 121, lub adresem e-mail: ngo@umwm.pl.

 

Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego