Kryształy Soli dla najlepszych NGO w Małopolsce! | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Kryształy Soli dla najlepszych NGO w Małopolsce!

23 czerwca 2020
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

W tym roku Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych Kryształy Soli zostanie przyznana po raz szesnasty.

Nagroda została ustanowiona w 2005 roku. Od samego początku jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku III sektora w Małopolsce. Promujemy działania najlepszych małopolskich organizacji nie tylko po to, żeby docenić ich pracę, ale też dla popularyzacji stosowanych przez nich „dobrych praktyk” i bardzo często innowacyjnych rozwiązań. Wierzymy, że mogą stać się inspiracją dla innych ngo-sów w rozwiązaniu ich problemów czy wyzwań, nie tylko w naszym regionie, ale także poza jego granicami – tłumaczy Edward Czesak, który w Zarządzie Województwa Małopolskiego zajmuje się m.in. organizacjami pozarządowymi.

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

W tym roku Nagroda Kryształy Soli zostanie przyznana w kategoriach:
1. Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
2. Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna.
3. Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie.
4. Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia.
5. Gospodarka i Zrównoważony Rozwój.
6. Najlepszy Projekt Społeczny.

W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda dla laureata i wyróżnienia. 

Warto dodać, że w ustanowionej w zeszłym roku kategorii „Najlepszy Projekt Społeczny” na statuetkę mają szansę innowacyjne działania, które wpłynęły pozytywnie na rozwój społeczny, gospodarczy oraz poprawę poziomu czy jakości życia Małopolan. Ważna informacja – do tej kategorii mogą być zgłoszone tylko zakończone projekty, których realizacja była prowadzona w 2019 roku. Jeśli zadanie trwało kilka lat, to musiało zakończyć się w 2019 roku, a zacząć najwcześniej w 2015 roku.

Jak co roku, zaplanowano też przyznanie Nagrody Grand Prix Kryształów Soli dla najlepszej organizacji pozarządowej w Małopolsce. W tym roku jej laureat otrzyma 10 tys. zł ufundowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA. 

Jak zgłosić organizację pozarządową do „Kryształów Soli”?

Zgłoszenia może dokonać inna organizacja, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek wyznaniowy czy organ administracji publicznej. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu marszałkowskiego (pocztą lub osobiście) do 31 lipca br.

Wszystkie potrzebne do zgłoszenia dokumenty, czyli regulamin, formularz zgłoszeniowy, klauzule informacyjne (dla zgłaszającego i dla zgłaszanego) można pobrać na stronie: https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/krysztaly-soli

Dodatkowych informacji udziela:
Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12 61 60 121/ 12 61 60 982
email: ngo@umwm.pl 

Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego